Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är för sent

Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är för sent - Fotografi från Teheran i slutet av 1800-talet ca 6x8 cm. Ojämn yta. Gulnat och blekt så mycket att kontrasten mellan porträttperson och bakgrund på flera ställen är obefintlig. Fotografiet är sönderrivet och har i övrigt skador som hål, revor, fläckar, repor och skrapmärken.
Fotografi från Teheran i slutet av 1800-talet ca 6x8 cm. Ojämn yta. Gulnat och blekt så mycket att kontrasten mellan porträttperson och bakgrund på flera ställen är obefintlig. Fotografiet är sönderrivet och har i övrigt skador som hål, revor, fläckar, repor och skrapmärken.
Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är för sent - Fotografi från 1964 ca 40x25 cm. Fotografiet är monterat på tjock pappskiva som har brutits i två delar. Även sönderrivet så att delar av flickans huvud har försvunnit. Något gulnat och blekt. I övrigt skador som fläckar, repor och skrapmärken.
Fotografi från 1964 ca 40x25 cm. Fotografiet är monterat på tjock pappskiva som har brutits i två delar. Även sönderrivet så att delar av flickans huvud har försvunnit. Något gulnat och blekt. I övrigt skador som fläckar, repor och skrapmärken.
Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är för sent - Svart-vitt fotografi från slutet av 1890-talet. Ganska gott skick. Något gulnat och blekt. En del damm, repor och fläckar. Kolorera fotografiet.
Svart-vitt fotografi från slutet av 1890-talet. Ganska gott skick. Något gulnat och blekt. En del damm, repor och fläckar. Kolorera fotografiet.
Published: February, 2018 Appreciate Project Project Appreciated!

Project By

Kjell Moum

Share

Kjell Moum

10 0 Connections Sweden , Stockholm

Send message

Fill the form to get in touch!

Send

Thank you for your inquiry!

The creative you have contacted will be notified shortly about your inquiry.

Hire

Fill out the form to request a project

Send

Thank you for your inquiry!

The creative you have contacted will be notified shortly about your inquiry.

Connect

You have to log in to connect with other creatives