Vän i Umeå

Bilder från och om nyfikenhetsnätverket Vän i Umeå som bildades för fem år sedan och som i juni 2018 har 4900 deltagare. www.vaniumea.se
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Vän i Umeå
Published: June, 2018 Appreciate Project Project Appreciated!
I mina kvarter
Spår - Ur barns och bänkars perspektiv
Vad vi ser (VODA - Vi och dom andra) - What we see (VODA - Us and them)
Författare || Authors
iPX
Rötter - Roots
Folk || People
Frösön - Ottsjö - Jämtland
Svalbard
Finnmark
Sápmi
Färöarna
Faunan & floran
Skogen & jorden
Bilaal förskola
Kina
Indien
Egypten
Tanssibiriska
St. Petersburg, Ryssland
Baltikum
Rumänien
Bulgarien
Tyskland
Costa Rica
Guatemala
Belize
México

Project By

Lars Öberg

Share

Info

Bilder från och om nyfikenhetsnätverket Vän i Umeå som bildades för fem år sedan och som i juni 2018 har 4900 deltagare.

www.vaniumea.se

Tags

Lars Öberg

57 0 Connections Sweden , Umeå

Send message

Fill the form to get in touch!

Send

Thank you for your inquiry!

The creative you have contacted will be notified shortly about your inquiry.

Hire

Fill out the form to request a project

Send

Thank you for your inquiry!

The creative you have contacted will be notified shortly about your inquiry.

Connect

You have to log in to connect with other creatives